You are currently viewing מה זה בעצם אומר לשמור על כשרות?

מה זה בעצם אומר לשמור על כשרות?

ישנם אלמנטים רבים (ופרשנויות) שמרכיבים תזונה כשרה. אנשים רבים רואים ביהודים שומרי מצוות אנשים ששומרים על חוקי השבת ואוכלים רק אוכל כשר. אבל יש למעשה מגוון רחב של דרכים שבאמצעותן אפשר לשמור על מצוות אלה.

 

במונחים של שמירה על כשרות, חשוב להיות בעלי ידע ברמות שונות בנוגע לנוהג זה שרווח בחלקים שונים של הקהילות היהודיות בכל רחבי העולם. ידע בנושא יעזור לכם להחליט לגבי מנהגי הכשרות שעליהם רוצים לשמור, וגם ישפר את היכולת שלכם לתקשר טוב יותר עם אחרים כשזה מגיע לארוחות משותפות.

אם אתם מוזמנים לארוחה בבית של קרובי משפחה או חברים, תמיד טוב לשאול מראש לגבי מנהגי הכשרות הנהוגים אצלם. כאשר אתם מזמינים אורחים לארוחה בביתכם, מומלץ גם במקרה זה לתאם ציפיות קולינריות וציפיות לגבי כשרות מראש, וכך האורחים שלכם יוכלו להחליט בעצמם אם נוח להם לאכול אצלכם.

על פי ההלכה היהודית, שלושת היסודות הבסיסיים לשמירה על כשרות הם:

1. הימנעות מכל בעלי החיים שאינם כשרים: דגים חסרי סנפירים וקשקשים, בהמות שאינן בעלות פרסה שסועה ולא מעלות גרה, וכן מרבית הציפורים.

2. הימנעות מאכילת בשר ומוצרי חלב יחד.

3. אכילת בשר שנשחט בדרך מסוימת בלבד, שבה הבשר מתרוקן מדם.

 

במסגרת ההנחיות הכלליות האלה, הנה כמה מן התחומים העיקריים שלגביהם ישנה פרשנות מגוונת:

 

שאלת הגבינה

מרכיב חיוני בגבינות קשות הוא אנזים הנקרא rennet, אשר נגזר בדרך כלל מהקיבה של בעל חיים מסוים. מספר רשויות בעלות סמכות רבנית, רובן שייכות לתנועה הקונסרבטיבית, טוענות כי האנזים מופרד מהמקור שלו בצורה קיצונית, שהוא כבר לא יכול להיחשב מוצר בשר. לכן, הרשויות הללו מאמינות שמותר לאכול גבינה שיוצרה עם האנזים rennet.

אחרים סבורים שהאנזים עדיין מהווה חלק מבעלי חיים, לכן לא ניתן לערבבו עם חלב, והוא באופן תיאורטי גם צריך לבוא מחיה כשרה. בעלי עמדה זו לא יאכלו גבינה שיוצרה עם rennet. בארצות הברית, כל הגבינות הן בעלות השגחת כשרות מיוצרות עם rennet כשר, שמקורו צמחי או במיקרובים.

 

חלב ישראל

בעבר היה ידוע כי חלק מהחקלאים מערבבים חלב מחיות לא כשרות, כמו סוסים וגמלים, יחד עם חלב של חיות כשרות, כמו פרות ועזים. חלב זה לא ייחשב לכשר מפני שהוא מכיל מוצרים של בעלי חיים שאינם כשרים. כתוצאה מכך, נהוג לשתות רק חלב המיוצר על ידי חקלאים יהודיים, כדי להבטיח שהחלב שקונים הוא כשר ללא ספק. החלב הכשר נקרא גם "חלב ישראל", במשמעות של חלב יהודי.

 

מסעדות

לאנשים רבים יש כללים שונים לגבי המזון שהם יאכלו בביתם, והמזון שהם מוכנים לאכול מחוצה לו. הם בדרך כלל רוכשים מוצרים בפיקוח רבני לבית, אבל אוכלים במסעדות שאין עליהן פיקוח רבני. נוהג זה אינו מבוסס על ההלכה היהודית, אלא יותר בא מתוך רצון לשמור על המסורת בבית עצמו.