You are currently viewing הסכם חדש מציב את ישראל בחזית הפעילות הקיברנטית

הסכם חדש מציב את ישראל בחזית הפעילות הקיברנטית

ישראל מגיעה לשלב חדש בתמיכתה בביטחון הקיברנטי של העולם המתפתח

 

ישראל חתמה לאחרונה על הסכם תרומה חדש עם הבנק העולמי, שמטרתו לתמוך במדינות מתפתחות בכל מה שקשור לאבטחת סייבר על ידי הצטרפות לשותפות הפיתוח הדיגיטלי (DDP).

 

שותפות זו הוכרזה בחודש שעבר בוושינגטון, על ידי ראש מערך הסייבר הלאומי של ישראל, יגאל אונא, וסגן נשיא לתשתיות בבנק העולמי, מכטאר דיופ. באמצעות תרומה משותפת ל-INCD ולמשרד הכלכלה והתעשייה, ישראל, יחד עם תורמים אחרים, תקדם באמצעות קרן הנאמנות הזו את הדיגיטליות ואת הסייבר-אקספרסיביות בעולם המתפתח.

 

ישראל תצטרף לראשונה לקהילת הפיתוח בקידום המגזר האסטרטגי ותשב סביב השולחן עם שחקנים מרכזיים בזירה כמו יפן, בריטניה, פינלנד, דנמרק ונורבגיה; כמו גם עם גופים מרכזיים כגון GSMA. הבנק העולמי יספק, באמצעות תרומתה של ישראל, סיוע טכני למדינות באפריקה, באמריקה הלטינית, במזרח אירופה ובאסיה, ויבנה את הבסיס להיערכותם לאתגרים במרחב הקיברנטי.

 

על פי ההסכם, משרד התעשייה והכלכלה בישראל וה-INCD יתרום מיליון דולר ב-DDP (שותפות הפיתוח הדיגיטלי) לתפוקות שונות של שיתוף ידע, הגברת מודעות ובניית יכולות. בנוסף, ישראל תיקח חלק במאמצים האחרים של הקרן לפיתוח טכנולוגיות דיגיטליות ומרחב וירטואלי במדינות מתפתחות. ישראל תשתף את הידע והניסיון שלה בהעלאת הנכונות והחוסן של מגזרים קריטיים לאירועים הקיברנטיים, ותהפוך את האקדמיה והיזמים שלה לזמינים עבור צרכי הפיתוח. הנציגים הישראלים ישתתפו בדיוני השותפות המביאים לשולחן את הניסיון הישראלי המובהק בתחום ואת נקודת המבט שלה.

 

"יש ביקוש רב ממדינות אפריקניות ואסיאתיות לידע הישראלי על הביטחון הקיברנטי", אמר אונא. "ההסכם יאפשר לתעשייה הקיברנטית הישראלית ולאקדמיה לתרום מהידע הרב שלה, וימשיך להציב את ישראל בחזית הפעילות העולמית בתחום היכולות הקיברנטיות".

 

אוהד כהן, נציב הסחר במשרד הכלכלה והתעשייה, אמר: "עם הגידול בפיתוח ובשימוש בכלים דיגיטליים במדינות מתפתחות, הגנה באמצעות האינטרנט היא מרכיב מרכזי וחיוני בבניית אמון הציבור בכלים אלה וביציבות הכלכלית של המדינות המסתמכות עליהם. קבוצת הבנק העולמי וה-DDP כזרוע היוזמת שלו בזירה הדיגיטלית, הם ערוצים חשובים להרחבת ההגנה הקיברנטית העולמית והמומחיות הישראלית למקומות חדשים הנזקקים לכך. המטרה הסופית של שיתוף פעולה זה היא להביא את אבטחת הסייבר למיינסטרים בכל יוזמת פיתוח המשתמשת בחלל הדיגיטלי כפלטפורמה לסגירת פער הפיתוח בעולם".